מדיה ויקי:Gadgets-definition

מתוך ויקיחדשות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עריכה

 • QPreview|QPreview.js
 • EditReplace|EditReplace.js
 • Revert[ResourceLoader]|Revert.js
 • tableBtn[default]|tableBtn.js
 • Summarieslist[ResourceLoader|default]|Summarieslist.js
 • ReferencesWarn[ResourceLoader]|ReferencesWarn.js

עיצוב

 • moveVectorMenuToTabs[skins=vector]|moveVectorMenuToTabs.js
 • CiteTooltip[ResourceLoader|dependencies=jquery.tipsy,mediawiki.user|default]|CiteTooltip.js
 • ProtectTab|ProtectTab.js
 • ExternalLinkIcon[ResourceLoader|default]|ExternalLinkIcon.css

קטגוריות

 • HotCat|HotCat.js

רשימת_המעקב

 • watchlistMark[ResourceLoader]|watchlistMark.js
 • Watchlist|Watchlist.js

ניטור

 • DeleteRequest|DeleteRequest.js
 • rollBackSummary[ResourceLoader|rights=rollback]|rollBackSummary.js
 • rclast|rclast.js
 • rcPatrol[rights=patrol]|rcPatrol.js
 • patrolAlarm[ResourceLoader|rights=patrol]|patrolAlarm.js

שונות

 • microblog[ResourceLoader]|microblog.js
 • Revinfo|Revinfo.js
 • Login-or-not-Login|Login-or-not-Login.js