ויקיחדשות:ביורוקרט

מתוך ויקיחדשות, מקור החדשות החופשי

ביורוקרט הוא משתמש בוויקיחדשות בעל שלוש הרשאות מיוחדות:

בנוסף, כל הביורוקרטים הם גם מפעילי מערכת, ומקבלים בשל כך גם את הרשאותיהם.

לביורוקרט אין סמכות לבטל הרשאת מפעיל.

הפעילות המיוחדת לביורוקרט מתועדת ביומן התפקידים וביומן שינויי שמות המשתמש.

ביורוקרט יכהן בתפקידו שלוש שנים. ביורוקרט שהשלים שלוש שנות שירות ומעוניין להמשיך בתפקידו, רשאי לפתוח דיון במפעיל נולד. אחרת, יסיר הרשאתו.

בוויקיחדשות העברית מקבל הביורוקרט מספר הרשאות נוספות:

  • ביורוקרט רשאי לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
  • יש לקבל אישור מביורוקרט כדי לחסום משתמש ותיק למשך תקופה העולה על יממה.
  • לביורוקרט מספר הרשאות הקשורות לבדיקות IP, המפורטות בדף ויקיחדשות:בודק.