לדלג לתוכן

ויקיחדשות:הבהרה משפטית

מתוך ויקיחדשות, מקור החדשות החופשי

להלן מספר הבהרות שחשוב לקחת לתשומת לב בעת השימוש בוויקיחדשות. רשות העיון בוויקיחדשות מותנית בידיעתך את תנאים אלו ובהסכמתך להם.

נודה לך אם תקדיש מזמנך לשם קריאת דף זה, ואנו מקווים שתיהנה מהחוויה שמעניקה לך ויקיחדשות.

הבהרה כללית

אנא וודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה, הבעלים של השרתים שבהם המקור המידע מאוחסן, התורמים הפרטיים לוויקיחדשות, כל מנהל של הפרויקטים, טכנאים או כל אדם אחר שקשור בכל דרך לפרויקט הזה או לפרויקטים אחרים החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר. מוענק לך רישיון מוגבל להעתיק מתוך אתר זה טקסט, וכן תמונות אשר צוין עליהן שהן להפצה חופשית (בניגוד לתמונות הנמצאות באתר על פי כללי השימוש ההוגן ותמונות אחרות מוגבלות רשיון); רישיון זה לא יוצר או מרמז לכל אחריות המעוגנת בחוזה או בתוספת לו בשום חלק של ויקיחדשות או של סוכניה, חבריה, יזמיה או כל משתמש אחר.

ויקיחדשות לא נבדקה בצורה אחידה. הקוראים, שעשויים לתקן טעויות או להסיר הצעות מטעות, עושים זאת ללא כל חובה משפטית לעשות כך, ולכן כל המידע הנקרא כאן הוא ללא כל התחייבות מרומזת של התאמה עבור כל תכלית או שימוש כלשהם.

שום נזק השלכתי לא יכול להידרש נגד ויקיחדשות, מכיוון שהיא מיזם התנדבותי של פרטים, המפותח בצורה חופשית כדי ליצור מאגר פתוח ומקוון של מקורות אינפורמטיביים, תרבותיים וחינוכיים.

המידע הזה מובא לך בחינם ואין כל הסכם או הבנה בינך לבין ויקיחדשות בנוגע לשימוש שלך או כל שינוי שלך במידע זה מעבר לרישיון של Creative Commons Attribution 2.5; כמו -כן, אף אחד בוויקיחדשות אינו אחראי לגבי כל שינוי, עריכה, הוספה או הסרה של כל מידע, שאתה עלול לכתוב בוויקיחדשות או בכל פרויקט אחר הנקשר בה.

הכותבים בוויקיחדשות מתחייבים לפעול בהתאם לחוק בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק ולא להשחית את התכנים המופעים באתר. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של סודות מדינה, מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים.

השחתת מאמרים בזדון הינה עבירה על פי חוק המחשבים.

אין ויקיחדשות אחראית להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של סודות מדינה, מסמכים פרטיים, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, ואחריות בגין מעשים אלה מוטלת על הכותבים לבדם.

ויקיחדשות אינה מתחייבת לתקפות

ויקיחדשות היא מקור מידע בעלת תוכן פתוח ומקוון; מיזם התנדבותי של קבוצות ויחידים, השוקדים לפיתוח אתר חדשות. המבנה שלה מאפשר לכל פרט בעל גישה לאינטרנט ולדפדפני ה-WWW לערוך את התוכן הנמצא בה.

עם כל הרצון הטוב של התורמים, הם עשויים לטעות. אנא קח בחשבון שהמידע המופיע כאן, לא בהכרח נכתב או נבדק על ידי מומחים בתחומם, בעלי הידע הנדרש כדי להעניק לך מידע מושלם, מדויק או אמין לגבי כל נושא אליו מתייחסים המאמרים בוויקיחדשות.

נחטא לאמת אם נאמר, שלא תוכל למצוא הרבה מידע בעל ערך ומדויק בוויקיחדשות, אך למרות זאת עליך לזכור שוויקיחדשות, מטבעה, אינה יכולה להתחייב לתקפות ונכונות המידע המובא בה. המידע עשוי להיערך, להשתנות, ואף להינזק על ידי מי שהדעה שלו לא תואמת לידע המקובל בתחום מסויים, שאתה מתעניין ללמוד אודותיו.

אנחנו מחפשים דרכים כדי לבחור ולאשר גרסאות יותר אמינות של מאמרים, אבל עדיין ללא כל אחריות.

אף אחד מהמחברים, תורמים, ספונסרים, מנהלים, טכנאים, או כל אחד אחר הקשור בוויקיחדשות, בכל דרך או מובן אפשרי, איננו יכול להיות אחראי לגבי הופעתו של כל מידע לא-אמין או מוציא דיבה, או לגבי השימוש שלך במידע, המוכל בתוך או מקושר באמצעות דפים אלו.

אם אתה צריך ייעוץ מסויים (לדוגמה, רפואי, משפטי, פיננסי או ניהול סיכונים) אנא היוועץ במומחה, שהוא בעל רישיון או בעל ידע בתחום המבוקש.

ראה בהמשך הבהרות ספציפיות לגבי תחומי הרפואה והמשפט.

ויקיחדשות אינה מקור לייעוץ רפואי

ייתכן שויקיחדשות כוללת נושאים רפואיים מסויימים; למרות זאת, איננו יכולים להבטיח בשום אופן שהמידע בהם נכון. אין שום בטחון שכל משפט במאמר הנוגע בנושאיים רפואיים הינו אמת, נכון או מדויק. אפילו אם נקבעת עובדה רפואית נכונה, ייתכן שהיא לא תהיה מתאימה לגביך או לגבי הסימפטומים שלך.

המידע הרפואי אותו נותנת ויקיחדשות הינו, במקרה הטוב, בעל אופן כללי ואינו יכול להוות תחליף לעצת מומחה רפואי, כלומר, רופא מורשה, אחות, רוקח או כל אדם אחר מסוג זה. ויקיחדשות אינה רופא.

אף אחד מהתורמים, מפעילי מערכת, מפתחים או נותני החסות של ויקיחדשות או אף אחד אחר הקשור בדרך כלשהי לוויקיחדשות אינו יכול לקחת אחריות על התוצאות או השלכות של כל ניסיון להשתמש או לאמץ משהו מן האינפורמציה או הדיס־אינפורמציה המוצגים באתר זה.

אין לראות בשום דבר ב-he.wikinews.org או במיזם אחר של קרן ויקימדיה בע"מ נסיון להציע או להגיש חוות דעת רפואית או חוות דעת לשימוש בתרופות.

ויקיחדשות אינה מקור לייעוץ משפטי

ייתכן שויקיחדשות מכילה מאמרים בנושאים משפטיים, אולם מאחר ומדובר במקור חדשות חופשי, ייתכנו אי דיוקים. אין להסתמך על מאמרים אלה כאל מידע משפטי מדוייק. ייתכנו שינויים בדין החל ממדינה למדינה, וכן יתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה של כל מדינה ומדינה. מאמרים יכולים להיות מבוססים על המצב המשפטי ששרר בעת הכנתם, אולם עובדה מסויימת, תקדים חדש, או הלך רוח שונה בבתי המשפט, עשויים לשנות את המצב, ואף להפוך אותו לחלוטין.

המידע המצוי בוויקיחדשות הינו מידע כללי, ואין בו כדי להחליף מידע הניתן על ידי בעל מקצוע. על המעוניין בייעוץ משפטי פרטני לפנות לעורך דין העוסק בתחום, ואין ויקיחדשות אחראית לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע בה.

אין הכותבים בוויקיחדשות נותנים ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינם מתיימרים ליתן ייעוץ כזה.

ויקיחדשות נערכת על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות. אין ויקיחדשות אחראית להשחתות אלה, ועושה כל מאמץ על מנת לתקנן.

כעיקרון ויקיחדשות מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו מפר את הכללים שלה, ואת חוקי המדינה, כך יאפשר העלאת כל תוכן מקורי בעל מקור חדשותי, אשר ניתן לתומכו, ואשר אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים. הפרות של כלל זה הינן השחתה וויקיחדשות עושה כל מאמץ למנוע אותן.

יש לזכור כי ויקיחדשות הינה גוף התנדבותי, וככזה, ייתכן וייקח זמן מה בטרם תתוקן ההשחתה. אין ויקיחדשות אחראית לכל נזק שיגרם בפרק זמן זה.

ויקיחדשות הינה מקור חדשות צעירה אשר עדיין בהתהוותה, ולכן ייתכנו במאמרים שגיאות, נקיטות עמדה, סתירות, או אי התאמות עם הכללים לעיל. מהיותה של ויקיחדשות התנדבותית, אין היא אחראית לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על דפי המיזם, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים, תעשה כל מאמץ לתקן את הערך.

השתמש בוויקיחדשות על אחריותך בלבד

אנא נקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא, שכל מידע, שאתה מקבל מוויקיחדשות נכון ומאומת.

אם יש הצעות כלשהן בנוגע לפעילויות מסוכנות, בלתי-חוקיות או לא מוסריות, זכור שכולם יכולים לכתוב מידע זה בוויקיחדשות, והם עשויים להיות לא מתאימים בכדי לספק עבורך את המידע, שנודע לך לגביו צורך באמצעי זהירות הולמים, או בצעדים שבהם אתה יכול לנקוט כדי למנוע פציעה, נזק גופני או כל נזק אחר לעצמך, ברכוש או מוניטין.

אנא הייה מודע לכך שכל מידע שאתה עשוי למצוא בוויקיחדשות עלול להיות לא מדוייק, מטעה, מסוכן או בלתי חוקי.

אל תסמוך על שום מידע הנמצא בוויקיחדשות, האימות העצמאי שלך הינו מומלץ ביותר.

אם אתה זקוק לייעוץ ספציפי (למשל, רפואי, משפטי, ניהול סיכונים) אנא היוועץ במומחה, שהוא בעל רישיון או בעל ידע בתחום המבוקש.


ויקיחדשות עשויה להכיל תכנים שאינם חוקיים

אנא שים לב, שהמידע הנמצא כאן עשוי לעבור על חוקיה של המדינה או של תחום השיפוט שבו אתה נמצא בעודך צופה במידע זה. ויקיחדשות לא מעודדת עבירה על שום חוק שהוא, אבל מאחר ומידע זה מאוחסן על שרת במדינת פלורידה שבארצות הברית, הוא מתוחזק בהתאם להגנות המורשות כולן תחת התיקון הראשון של חוקת ארצות הברית ותחת "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" של האומות המאוחדות.

החוקים במדינתך עשויים שלא להכיר בחופש הדיבור בתור חוק של ארצות הברית או של העקרונות שבמגילת האו"ם, ולכן במצב שכזה, "ויקיחדשות" איננה יכולה להיות אחראית לגבי כל עבירה פוטנציאלית על חוקים שכאלו, שאתה יכול לעשות באמצעות קישור לדומיין זה או שימוש של המידע המובא כאן בכל דרך, אמצעי או מובן אחר.

ויקיחדשות עשויה להכיל תכנים שאינם לרוחך

מטרתה של ויקיחדשות היא לשמש להוות מקור חדשות, וככזה מצויים בה מאמרים רבים הכתובים בהתנדבות על ידי כותבים רבים. חלק מהמאמרים יכולים להיחשב כפוגעניים, או בוטים על ידי חלק מהקוראים. על הכותבים להימנע מלכתוב בצורה פוגענית ומלהעלות תמונות אשר יכולות להיחשב כפוגעניות, אולם, אין ויקיחדשות אחראית לכל נזק אשר יכול להיגרם עקב עיון במאמרים או בתמונות המופיעים בוויקיחדשות.

ויקיחדשות נערכת על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות. אין ויקיחדשות אחראית להשחתות אלה, ועושה כל מאמץ על מנת לתקנן.

כעיקרון ויקיחדשות מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו מפר את הכללים שלה, ואת חוקי המדינה, כך יאפשר העלאת כל תוכן מקורי בעל מקור חדשותי, אשר ניתן לתומכו, ואשר אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים. הפרות של כלל זה הינן השחתה וויקיחדשות עושה כל מאמץ למנוע אותן.

יש לזכור כי ויקיחדשות הינה גוף התנדבותי, וככזה, ייתכן וייקח זמן מה בטרם תתוקן ההשחתה. אין ויקיחדשות אחראית לכל נזק שיגרם בפרק זמן זה.

ויקיחדשות הינה מקור חדשות צעיר אשר עדיין בהתהוות, ולכן יתכנו במאמרים שגיאות, נקיטות עמדה, סתירות, או אי התאמות עם הכללים לעיל. מהיותה של ויקיחדשות התנדבותית, אין היא אחראית לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על דפי המיזם, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים, תעשה כל מאמץ לתקן את הדף.