לדלג לתוכן

ויקיחדשות:ערכת צבעים

מתוך ויקיחדשות, מקור החדשות החופשי

ישנן מספר פקודות בוויקיחדשות המאפשרות עיצוב של טקסט או של טבלאות בצבעים שונים. כיוון שצבעים במחשב מוצגים על-ידי אור אדום, ירוק, וכחול ברמות שונות, בחלק גדול מהפקודות האלה נבחר הצבע הרצוי על-ידי קביעת רמות האדום, הירוק, והכחול שבו. דבר זה נעשה באמצעות כתיבת מספר הקסאדצימלי בעל שש ספרות, כאשר לפניהן מופיע סימן הסולמית #. השליש הראשון של המספר (שתי הספרות הראשונות) מייצג את רמת הצבע האדום, השני - הצבע הירוק, והשלישי - הצבע הכחול. דף זה מציג קודים של צבעים לשימוש בויקיחדשות לפי רמות האדום, הכחול והירוק שבו.

חמשת צבעי היסוד

[עריכה]
שחור 000000 מיוצג בששה אפסים
אדום FF0000 שני תוים ראשונים
ירוק 00FF00 שני תוים אמצעיים
כחול 0000FF שני תוים אחרונים
לבן FFFFFF מייוצג בששה F-ים

טווח הגוונים של צבעי היסוד

[עריכה]
450000 990000 AA0000 BB0000 CC0000 DD0000 EE0000 FF0000
004500 009900 00AA00 00BB00 00CC00 00DD00 00EE00 00FF00
000045 000099 0000AA 0000BB 0000CC 0000DD 0000EE 0000FF

טבלה זו מראה את טווח הגוונים של כמה צבעים נפוצים:

[עריכה]
#000000 #111111 #333333 #555555 #777777 #888888 #999999 #aaaaaa #bbbbbb #cccccc #eeeeee
#330000 #331111 #333333 #335555 #337777 #338888 #339999 #33aaaa #33bbbb #33cccc #33eeee
#660000 #661111 #663333 #665555 #667777 #668888 #669999 #66aaaa #66bbbb #66cccc #66eeee
#990000 #991111 #993333 #995555 #997777 #998888 #999999 #99aaaa #99bbbb #99cccc #99eeee
#cc0000 #cc1111 #cc3333 #cc5555 #cc7777 #cc8888 #cc9999 #ccaaaa #ccbbbb #cccccc #cceeee
#ff0000 #ff1111 #ff3333 #ff5555 #ff7777 #ff8888 #ff9999 #ffaaaa #ffbbbb #ffcccc #ffeeee
#003300 #113311 #333333 #553355 #773377 #883388 #993399 #aa33aa #bb33bb #cc33cc #ee33ee
#006600 #116611 #336633 #556655 #776677 #886688 #996699 #aa66aa #bb66bb #cc66cc #ee66ee
#009900 #119911 #339933 #559955 #779977 #889988 #999999 #aa99aa #bb99bb #cc99cc #ee99ee
#00cc00 #11cc11 #33cc33 #55cc55 #77cc77 #88cc88 #99cc99 #aaccaa #bbccbb #cccccc #eeccee
#00ff00 #11ff11 #33ff33 #55ff55 #77ff77 #88ff88 #99ff99 #aaffaa #bbffbb #ccffcc #eeffee
#000033 #111133 #333333 #555533 #777733 #888833 #999933 #aaaa33 #bbbb33 #cccc33 #eeee33
#000066 #111166 #333366 #555566 #777766 #888866 #999966 #aaaa66 #bbbb66 #cccc66 #eeee66
#000099 #111199 #333399 #555599 #777799 #888899 #999999 #aaaa99 #bbbb99 #cccc99 #eeee99
#0000cc #1111cc #3333cc #5555cc #7777cc #8888cc #9999cc #aaaacc #bbbbcc #cccccc #eeeecc
#0000ff #1111ff #3333ff #5555ff #7777ff #8888ff #9999ff #aaaaff #bbbbff #ccccff #eeeeff

ערכת צבעים

[עריכה]
שם הצבע קוד לשימוש בוויקיחדשות אדום·ירוק·כחול
צבעים אדומים
אדום הודי CD 5C 5C 205 92 92
אלמוג בהיר F0 80 80 240 128 128
סלמון FA 80 72 250 128 114
סלמון כהה E9 96 7A 233 150 122
סלמון בהיר FF A0 7A 255 160 122
ארגמן DC 14 3C 220 20 60
אדום FF 00 00 255 0 0
אש לבנה B2 22 22 178 34 34
אדום כהה 8B 00 00 139 0 0
צבעים ורודים
ורוד FF C0 CB 255 192 203
ורוד בהיר FF B6 C1 255 182 193
ורוד לוהט FF 69 B4 255 105 180
ורוד עמוק FF 14 93 255 20 147
סגול-אדום אמצעי C7 15 85 199 21 133
סגול-אדום חיוור DB 70 93 219 112 147
צבעים כתומים
סלמון בהיר FF A0 7A 255 160 122
אלמוג FF 7F 50 255 127 80
עגבניה FF 63 47 255 99 71
כתום-אדום FF 45 00 255 69 0
כתום כהה FF 8C 00 255 140 0
כתום FF A5 00 255 165 0
צבעים צהובים
זהב FF D7 00 255 215 0
צהוב FF FF 00 255 255 0
צהוב בהיר מאוד FF FF E0 255 255 224
לימון אוורירי FF FA CD 255 250 205
צהוב מוזהב בהיר FA FA D2 250 250 210
פאפיה FF EF D5 255 239 213
מוקסין FF E4 B5 255 228 181
נשיפת אפרסק FF DA B9 255 218 185
זהב חיוור EE E8 AA 238 232 170
חאקי F0 E6 8C 240 230 140
חאקי כהה BD B7 6B 189 183 107
צבעים סגולים
לבנדר E6 E6 FA 230 230 250
קוץ D8 BF D8 216 191 216
שזיף DD A0 DD 221 160 221
סגלגל EE 82 EE 238 130 238
סחלב DA 70 D6 218 112 214
ורוד ארגמני FF 00 FF 255 0 255
מג'נטה FF 00 FF 255 0 255
סחלב בינוני BA 55 D3 186 85 211
סגול אמצעי 93 70 DB 147 112 219
כחול סגלגל 8A 2B E2 138 43 226
סגול כהה 94 00 D3 148 0 211
סחלב כהה 99 32 CC 153 50 204
מג'נטה כהה 8B 00 8B 139 0 139
סגול 80 00 80 128 0 128
אינדיגו 4B 00 82 75 0 130
צפחה כחולה 6A 5A CD 106 90 205
צפחה כחולה כהה 3D 48 8B 72 61 139
שם הצבע קוד לשימוש בוויקיחדשות אדום·ירוק·כחול
צבעים ירוקים
ירוק צהוב AD FF 2F 173 255 47
Chartreuse 7F FF 00 127 255 0
ירוק דשא 7C FC 00 124 252 0
סיד 00 FF 00 0 255 0
ירוק סיד 32 CD 32 50 205 50
ירוק חיוור 98 FB 98 152 251 152
ירוק בהיר 90 EE 90 144 238 144
ירוק אביב בינוני 00 FA 9A 0 250 154
ירוק אביב 00 FF 7F 0 255 127
ירוק ים בינוני 3C B3 71 60 179 113
ירוק ים 2E 8B 57 46 139 87
ירוק יער 22 8B 22 34 139 34
ירוק 00 80 00 0 128 0
ירוק כהה 00 64 00 0 100 0
ירוק-צהוב 9A CD 32 154 205 50
זית בלוי 6B 8E 23 107 142 35
ירוק זית 80 80 00 128 128 0
ירוק זית כהה 55 6B 2F 85 107 47
תרשיש בינוני 66 CD AA 102 205 170
ירוק ים כהה 8F BC 8F 143 188 143
ירוק ים בהיר 20 B2 AA 32 178 170
ציאן כהה 00 8B 8B 0 139 139
טורקיז ירקרק 00 80 80 0 128 128
צבעים כחולים
ציאן 00 FF FF 0 255 255
ציאן בהיר E0 FF FF 224 255 255
טורקיז חיוור AF EE EE 175 238 238
מי ים 7F FF D4 127 255 212
טורקיז 40 E0 D0 64 224 208
טורקיז בינוני 48 D1 CC 72 209 204
טורקיז כהה 00 CE D1 0 206 209
כחול קדט 5F 9E A0 95 158 160
כחול פלדה 46 82 B4 70 130 180
כחול פלדה בהירה B0 C4 DE 176 196 222
כחול פודרה B0 E0 E6 176 224 230
כחול בהיר AD D8 E6 173 216 230
כחול-שמיים 87 CE EB 135 206 235
כחול שמיים בהירים 87 CE FA 135 206 250
כחול שמיים עמוק 00 BF FF 0 191 255
כחול חמקמק 1E 90 FF 30 144 255
כחול פרח הדגן 64 95 ED 100 149 237
צפחה כחולה בינונית 7B 68 EE 123 104 238
כחול מלכותי 41 69 E1 65 105 225
כחול 00 00 FF 0 0 255
כחול אמצעי 00 00 CD 0 0 205
כחול כהה 00 00 8B 0 0 139
חיל הים 00 00 80 0 0 128
כחול חצות 19 19 70 25 25 112
שם הצבע קוד לשימוש בוויקיחדשות אדום·ירוק·כחול
צבעים חומים
משי-דגן FF F8 DC 255 248 220
שקדיה לבנבנה FF EB CD 255 235 205
ביסק FF E4 C4 255 228 196
לבן-בז'-קרם FF DE AD 255 222 173
חיטה F5 DE B3 245 222 179
עץ-מוצק DE B8 87 222 184 135
שיזוף D2 B4 8C 210 180 140
חום-ורוד BC 8F 8F 188 143 143
חום חולי F4 A4 60 244 164 96
חום זהבהב DA A5 20 218 165 32
חום זהבהב כהה B8 86 0B 184 134 11
פרו CD 85 3F 205 133 63
שוקולד D2 69 1E 210 105 30
חום-אוכף 8B 45 13 139 69 19
סיינה A0 52 2D 160 82 45
חום A5 2A 2A 165 42 42
מארון
(אדום-סגול)
80 00 00 128 0 0
צבעים לבנים
לבן FF FF FF 255 255 255
שלג FF FA FA 255 250 250
טל דבש F0 FF F0 240 255 240
קרם מנטה F5 FF FA 245 255 250
תכלת F0 FF FF 240 255 255
לבן תכלכל F0 F8 FF 240 248 255
לבן-רוח רפאים F8 F8 FF 248 248 255
עשן לבן F5 F5 F5 245 245 245
קונכייה FF F5 EE 255 245 238
בז' F5 F5 DC 245 245 220
תחרה ישנה FD F5 E6 253 245 230
לבן פרחוני FF FA F0 255 250 240
שנהב FF FF F0 255 255 240
לבן עתיק FA EB D7 250 235 215
פשתן FA F0 E6 250 240 230
סומק לבנדר FF F0 F5 255 240 245
שושנה מעורפלת FF E4 E1 255 228 225
צבעים אפורים
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
אפור בהיר D3 D3 D3 211 211 211
כסף C0 C0 C0 192 192 192
אפור כהה A9 A9 A9 169 169 169
אפור 80 80 80 128 128 128
אפור עמום 69 69 69 105 105 105
אפור צפחה
בהיר
77 88 99 119 136 153
אפור צפחה 70 80 90 112 128 144
אפור צפחה
כהה
2F 4F 4F 47 79 79
שחור 00 00 00 0 0 0

רשימת צבעים נפוצים לפי סדר א"ב

[עריכה]
שם שלשת הקסא RGB CMYK HSL
אדום #FF0000 (255, 0, 0) (0, 255, 255, 0) (0, 100, 100)
אוכרה #DDAA33 (221, 170, 51) (0, 85, 170, 50) (30, 83, 80)
אינדיגו #4B0082 (75, 0, 130) (54, 130, 0, 125) (275, 100, 51)
אפור #7F7F7F (127, 127, 127) (0, 0, 0, 127) (0, 0, 100)
ארגמן #7F003F (127,0, 63) (85, 255, 127, 85) (330, 100, 50)
ורוד #FF007F (255, 0, 127) (0, 255, 85, 0) (330, 100, 100)
זהב #FFDF00 (255, 223, 0) (0, 255, 255, 0) (52, 100, 100)
חאקי #C3B091 (195, 176, 145) (19, 21, 31, 5) (26, 75, 170)
חום #7F3F00 (127, 63, 0) (85, 170, 255, 85) (30, 100, 50)
טורקיז #40E0D0 (64, 224, 208) (182, 0, 18, 31) (116, 173, 136)
ירוק #00FF00 (0, 255, 0) (255, 0, 255, 0) (120, 100, 100)
כחול #0000FF (0, 0, 255) (255, 255, 0, 0) (240, 100, 100)
כסף #C0C0C0 (192, 192, 192) (0, 0, 0, 63) (0, 0, 75)
כתום #FF7F00 (255, 127, 0) (0, 170, 255, 0) (30, 100, 100)
לבן #FFFFFF (255, 255, 255) (0, 0, 0, 0) (0, 0, 100)
מג'נטה #FF00FF (255, 0, 255) (0, 255, 0, 0) (300, 100, 100)
סגול #7F00FF (127, 0, 255) (170, 170, 0, 0) (270, 100, 100)
צהוב #FFFF00 (255, 0, 0) (0, 0, 255, 0) (60, 100, 100)
ציאן #00FFFF (0, 255, 255) (255, 0, 0, 0) (180, 100, 100)
קרדינל #C41E3A (196, 30, 58) (0, 216, 180, 59) (350, 85, 77)
שחור #000000 (0, 0, 0) (0, 0, 0, 255) (0, 0, 0)
שני #7F0000 (127, 0, 0) (85, 255, 255, 102) (0, 100, 50)
תכלת #007FFF (0, 127, 255) (170, 127, 0, 0) (210, 100, 100)

צורת כתיבה ב-HTML

[עריכה]

בעזרת הפקודה <span style="color: orange">orange</span> ניתן לקבוע בכתיבה מילולית צבע טקסט לרשימת הצבעים הבאה:

 • orange
 • red
 • crimson
 • blue
 • green
 • yellow
 • brown
 • grey
 • black
 • violet
 • pink
 • purple
 • khaki
 • teal
 • turquoise
 • indigo
 • cyan
 • Maroon
 • Magenta
 • Olive
 • Silver

ראו גם

[עריכה]