תבנית:אמוג'י/גלריה

מתוך ויקיחדשות, מקור החדשות החופשי
פלטת אמוג'ים

☺
{{אמוג'י|263A}}

😀
{{אמוג'י|1F600}}

😁
{{אמוג'י|1F601}}

😂
{{אמוג'י|1F602}}

😃
{{אמוג'י|1F603}}

😄
{{אמוג'י|1F604}}

😅
{{אמוג'י|1F605}}

😆
{{אמוג'י|1F606}}

😉
{{אמוג'י|1F609}}

😊
{{אמוג'י|1F60A}}

😋
{{אמוג'י|1F60B}}

😌
{{אמוג'י|1F60C}}

😍
{{אמוג'י|1F60D}}

😎
{{אמוג'י|1F60E}}

😏
{{אמוג'י|1F60F}}

😐
{{אמוג'י|1F610}}

😑
{{אמוג'י|1F611}}

😒
{{אמוג'י|1F612}}

😓
{{אמוג'י|1F613}}

😔
{{אמוג'י|1F614}}

😕
{{אמוג'י|1F615}}

😖
{{אמוג'י|1F616}}

😗
{{אמוג'י|1F617}}

😘
{{אמוג'י|1F618}}

😙
{{אמוג'י|1F619}}

😚
{{אמוג'י|1F61A}}

😛
{{אמוג'י|1F61B}}

😜
{{אמוג'י|1F61C}}

😝
{{אמוג'י|1F61D}}

😞
{{אמוג'י|1F61E}}

😟
{{אמוג'י|1F61F}}

😠
{{אמוג'י|1F620}}

😡
{{אמוג'י|1F621}}

😢
{{אמוג'י|1F622}}

😣
{{אמוג'י|1F623}}

😤
{{אמוג'י|1F624}}

😥
{{אמוג'י|1F625}}

😦
{{אמוג'י|1F626}}

😧
{{אמוג'י|1F627}}

😨
{{אמוג'י|1F628}}

😩
{{אמוג'י|1F629}}

😪
{{אמוג'י|1F62A}}

😫
{{אמוג'י|1F62B}}

😬
{{אמוג'י|1F62C}}

😭
{{אמוג'י|1F62D}}

😮
{{אמוג'י|1F62E}}

😯
{{אמוג'י|1F62F}}

😰
{{אמוג'י|1F630}}

😱
{{אמוג'י|1F631}}

😲
{{אמוג'י|1F632}}

😳
{{אמוג'י|1F633}}

😴
{{אמוג'י|1F634}}

😵
{{אמוג'י|1F635}}

😶
{{אמוג'י|1F636}}

😷
{{אמוג'י|1F637}}

😇
{{אמוג'י|1F607}}

😈
{{אמוג'י|1F608}}

👿
{{אמוג'י|1F47F}}

👦
{{אמוג'י|1F466}}

👧
{{אמוג'י|1F467}}

👨
{{אמוג'י|1F468}}

👩
{{אמוג'י|1F469}}

👴
{{אמוג'י|1F474}}

👵
{{אמוג'י|1F475}}

👶
{{אמוג'י|1F476}}

👱
{{אמוג'י|1F471}}

👮
{{אמוג'י|1F46E}}

👲
{{אמוג'י|1F472}}

👳
{{אמוג'י|1F473}}

👷
{{אמוג'י|1F477}}

👸
{{אמוג'י|1F478}}

💂
{{אמוג'י|1F482}}

🎅
{{אמוג'י|1F385}}

👼
{{אמוג'י|1F47C}}

👯
{{אמוג'י|1F46F}}

💆
{{אמוג'י|1F486}}

💇
{{אמוג'י|1F487}}

👰
{{אמוג'י|1F470}}

🙍
{{אמוג'י|1F64D}}

🙎
{{אמוג'י|1F64E}}

🙅
{{אמוג'י|1F645}}

🙆
{{אמוג'י|1F646}}

💁
{{אמוג'י|1F481}}

🙋
{{אמוג'י|1F64B}}

🙇
{{אמוג'י|1F647}}

🙌
{{אמוג'י|1F64C}}

🙏
{{אמוג'י|1F64F}}

👤
{{אמוג'י|1F464}}

👥
{{אמוג'י|1F465}}

🚶
{{אמוג'י|1F6B6}}

🏃
{{אמוג'י|1F3C3}}

💃
{{אמוג'י|1F483}}

💏
{{אמוג'י|1F48F}}

💑
{{אמוג'י|1F491}}

👪
{{אמוג'י|1F46A}}

👫
{{אמוג'י|1F46B}}

👬
{{אמוג'י|1F46C}}

👭
{{אמוג'י|1F46D}}

👈
{{אמוג'י|1F448}}

👉
{{אמוג'י|1F449}}

☝
{{אמוג'י|261D}}

👆
{{אמוג'י|1F446}}

👇
{{אמוג'י|1F447}}

✊
{{אמוג'י|270A}}

✋
{{אמוג'י|270B}}

✌
{{אמוג'י|270C}}

✍
{{אמוג'י|270D}}

👊
{{אמוג'י|1F44A}}

👋
{{אמוג'י|1F44B}}

👌
{{אמוג'י|1F44C}}

👍
{{אמוג'י|1F44D}}

👎
{{אמוג'י|1F44E}}

👏
{{אמוג'י|1F44F}}

👐
{{אמוג'י|1F450}}

💅
{{אמוג'י|1F485}}

💪
{{אמוג'י|1F4AA}}

👣
{{אמוג'י|1F463}}

👀
{{אמוג'י|1F440}}

👂
{{אמוג'י|1F442}}

👃
{{אמוג'י|1F443}}

👅
{{אמוג'י|1F445}}

💀
{{אמוג'י|1F480}}

💋
{{אמוג'י|1F48B}}

👄
{{אמוג'י|1F444}}

💘
{{אמוג'י|1F498}}

❤
{{אמוג'י|2764}}

💓
{{אמוג'י|1F493}}

💔
{{אמוג'י|1F494}}

💕
{{אמוג'י|1F495}}

💖
{{אמוג'י|1F496}}

💗
{{אמוג'י|1F497}}

💙
{{אמוג'י|1F499}}

💚
{{אמוג'י|1F49A}}

💛
{{אמוג'י|1F49B}}

💜
{{אמוג'י|1F49C}}

💝
{{אמוג'י|1F49D}}

💞
{{אמוג'י|1F49E}}

💟
{{אמוג'י|1F49F}}

💌
{{אמוג'י|1F48C}}

💧
{{אמוג'י|1F4A7}}

💤
{{אמוג'י|1F4A4}}

💢
{{אמוג'י|1F4A2}}

💣
{{אמוג'י|1F4A3}}

💥
{{אמוג'י|1F4A5}}

💦
{{אמוג'י|1F4A6}}

💨
{{אמוג'י|1F4A8}}

💫
{{אמוג'י|1F4AB}}

💬
{{אמוג'י|1F4AC}}

💭
{{אמוג'י|1F4AD}}

👓
{{אמוג'י|1F453}}

👔
{{אמוג'י|1F454}}

👕
{{אמוג'י|1F455}}

👖
{{אמוג'י|1F456}}

👗
{{אמוג'י|1F457}}

👘
{{אמוג'י|1F458}}

👙
{{אמוג'י|1F459}}

👚
{{אמוג'י|1F45A}}

👛
{{אמוג'י|1F45B}}

👜
{{אמוג'י|1F45C}}

👝
{{אמוג'י|1F45D}}

👞
{{אמוג'י|1F45E}}

👟
{{אמוג'י|1F45F}}

👠
{{אמוג'י|1F460}}

👡
{{אמוג'י|1F461}}

👢
{{אמוג'י|1F462}}

👑
{{אמוג'י|1F451}}

👒
{{אמוג'י|1F452}}

🎩
{{אמוג'י|1F3A9}}

🐵
{{אמוג'י|1F435}}

🙈
{{אמוג'י|1F648}}

🙉
{{אמוג'י|1F649}}

🙊
{{אמוג'י|1F64A}}

🐒
{{אמוג'י|1F412}}

🐶
{{אמוג'י|1F436}}

🐕
{{אמוג'י|1F415}}

🐩
{{אמוג'י|1F429}}

🐺
{{אמוג'י|1F43A}}

🐱
{{אמוג'י|1F431}}

😸
{{אמוג'י|1F638}}

😹
{{אמוג'י|1F639}}

😺
{{אמוג'י|1F63A}}

😻
{{אמוג'י|1F63B}}

😼
{{אמוג'י|1F63C}}

😽
{{אמוג'י|1F63D}}

😾
{{אמוג'י|1F63E}}

😿
{{אמוג'י|1F63F}}

🙀
{{אמוג'י|1F640}}

🐈
{{אמוג'י|1F408}}

🐯
{{אמוג'י|1F42F}}

🐅
{{אמוג'י|1F405}}

🐆
{{אמוג'י|1F406}}

🐴
{{אמוג'י|1F434}}

🐎
{{אמוג'י|1F40E}}

🐮
{{אמוג'י|1F42E}}

🐂
{{אמוג'י|1F402}}

🐃
{{אמוג'י|1F403}}

🐄
{{אמוג'י|1F404}}

🐷
{{אמוג'י|1F437}}

🐖
{{אמוג'י|1F416}}

🐗
{{אמוג'י|1F417}}

🐽
{{אמוג'י|1F43D}}

🐏
{{אמוג'י|1F40F}}

🐑
{{אמוג'י|1F411}}

🐐
{{אמוג'י|1F410}}

🐪
{{אמוג'י|1F42A}}

🐫
{{אמוג'י|1F42B}}

🐘
{{אמוג'י|1F418}}

🐭
{{אמוג'י|1F42D}}

🐁
{{אמוג'י|1F401}}

🐀
{{אמוג'י|1F400}}

🐹
{{אמוג'י|1F439}}

🐰
{{אמוג'י|1F430}}

🐇
{{אמוג'י|1F407}}

🐻
{{אמוג'י|1F43B}}

🐨
{{אמוג'י|1F428}}

🐼
{{אמוג'י|1F43C}}

🐾
{{אמוג'י|1F43E}}

🐔
{{אמוג'י|1F414}}

🐓
{{אמוג'י|1F413}}

🐣
{{אמוג'י|1F423}}

🐤
{{אמוג'י|1F424}}

🐥
{{אמוג'י|1F425}}

🐦
{{אמוג'י|1F426}}

🐧
{{אמוג'י|1F427}}

🐸
{{אמוג'י|1F438}}

🐊
{{אמוג'י|1F40A}}

🐍
{{אמוג'י|1F40D}}

🐢
{{אמוג'י|1F422}}

🐲
{{אמוג'י|1F432}}

🐉
{{אמוג'י|1F409}}

🐳
{{אמוג'י|1F433}}

🐋
{{אמוג'י|1F40B}}

🐬
{{אמוג'י|1F42C}}

🐟
{{אמוג'י|1F41F}}

🐠
{{אמוג'י|1F420}}

🐡
{{אמוג'י|1F421}}

🐙
{{אמוג'י|1F419}}

🐚
{{אמוג'י|1F41A}}

🐌
{{אמוג'י|1F40C}}

🐛
{{אמוג'י|1F41B}}

🐜
{{אמוג'י|1F41C}}

🐝
{{אמוג'י|1F41D}}

🐞
{{אמוג'י|1F41E}}

💩
{{אמוג'י|1F4A9}}

👹
{{אמוג'י|1F479}}

👺
{{אמוג'י|1F47A}}

👻
{{אמוג'י|1F47B}}

👽
{{אמוג'י|1F47D}}

👾
{{אמוג'י|1F47E}}

💐
{{אמוג'י|1F490}}

🌸
{{אמוג'י|1F338}}

💮
{{אמוג'י|1F4AE}}

🌹
{{אמוג'י|1F339}}

🌺
{{אמוג'י|1F33A}}

🌻
{{אמוג'י|1F33B}}

🌼
{{אמוג'י|1F33C}}

🌷
{{אמוג'י|1F337}}

🌱
{{אמוג'י|1F331}}

🌲
{{אמוג'י|1F332}}

🌳
{{אמוג'י|1F333}}

🌴
{{אמוג'י|1F334}}

🌵
{{אמוג'י|1F335}}

🌾
{{אמוג'י|1F33E}}

🌿
{{אמוג'י|1F33F}}

🍀
{{אמוג'י|1F340}}

🍁
{{אמוג'י|1F341}}

🍂
{{אמוג'י|1F342}}

🍃
{{אמוג'י|1F343}}

🍇
{{אמוג'י|1F347}}

🍈
{{אמוג'י|1F348}}

🍉
{{אמוג'י|1F349}}

🍊
{{אמוג'י|1F34A}}

🍋
{{אמוג'י|1F34B}}

🍌
{{אמוג'י|1F34C}}

🍍
{{אמוג'י|1F34D}}

🍎
{{אמוג'י|1F34E}}

🍏
{{אמוג'י|1F34F}}

🍐
{{אמוג'י|1F350}}

🍑
{{אמוג'י|1F351}}

🍒
{{אמוג'י|1F352}}

🍓
{{אמוג'י|1F353}}

🍅
{{אמוג'י|1F345}}

🍆
{{אמוג'י|1F346}}

🌽
{{אמוג'י|1F33D}}

🍄
{{אמוג'י|1F344}}

🌰
{{אמוג'י|1F330}}

🍞
{{אמוג'י|1F35E}}

🍖
{{אמוג'י|1F356}}

🍗
{{אמוג'י|1F357}}

🍔
{{אמוג'י|1F354}}

🍟
{{אמוג'י|1F35F}}

🍕
{{אמוג'י|1F355}}

🍲
{{אמוג'י|1F372}}

🍱
{{אמוג'י|1F371}}

🍘
{{אמוג'י|1F358}}

🍙
{{אמוג'י|1F359}}

🍚
{{אמוג'י|1F35A}}

🍛
{{אמוג'י|1F35B}}

🍜
{{אמוג'י|1F35C}}

🍝
{{אמוג'י|1F35D}}

🍠
{{אמוג'י|1F360}}

🍢
{{אמוג'י|1F362}}

🍣
{{אמוג'י|1F363}}

🍤
{{אמוג'י|1F364}}

🍥
{{אמוג'י|1F365}}

🍡
{{אמוג'י|1F361}}

🍦
{{אמוג'י|1F366}}

🍧
{{אמוג'י|1F367}}

🍨
{{אמוג'י|1F368}}

🍩
{{אמוג'י|1F369}}

🍪
{{אמוג'י|1F36A}}

🎂
{{אמוג'י|1F382}}

🍰
{{אמוג'י|1F370}}

🍫
{{אמוג'י|1F36B}}

🍬
{{אמוג'י|1F36C}}

🍭
{{אמוג'י|1F36D}}

🍮
{{אמוג'י|1F36E}}

🍯
{{אמוג'י|1F36F}}

☕
{{אמוג'י|2615}}

🍵
{{אמוג'י|1F375}}

🍶
{{אמוג'י|1F376}}

🍷
{{אמוג'י|1F377}}

🍸
{{אמוג'י|1F378}}

🍹
{{אמוג'י|1F379}}

🍺
{{אמוג'י|1F37A}}

🍻
{{אמוג'י|1F37B}}

🍼
{{אמוג'י|1F37C}}

🍴
{{אמוג'י|1F374}}

🍳
{{אמוג'י|1F373}}

🌍
{{אמוג'י|1F30D}}

🌎
{{אמוג'י|1F30E}}

🌏
{{אמוג'י|1F30F}}

🌐
{{אמוג'י|1F310}}

🌋
{{אמוג'י|1F30B}}

🗻
{{אמוג'י|1F5FB}}

🏠
{{אמוג'י|1F3E0}}

🏡
{{אמוג'י|1F3E1}}

⛪
{{אמוג'י|26EA}}

🏢
{{אמוג'י|1F3E2}}

🏣
{{אמוג'י|1F3E3}}

🏤
{{אמוג'י|1F3E4}}

🏥
{{אמוג'י|1F3E5}}

🏦
{{אמוג'י|1F3E6}}

🏨
{{אמוג'י|1F3E8}}

🏩
{{אמוג'י|1F3E9}}

🏪
{{אמוג'י|1F3EA}}

🏫
{{אמוג'י|1F3EB}}

🏬
{{אמוג'י|1F3EC}}

🏭
{{אמוג'י|1F3ED}}

🏯
{{אמוג'י|1F3EF}}

🏰
{{אמוג'י|1F3F0}}

💒
{{אמוג'י|1F492}}

🗼
{{אמוג'י|1F5FC}}

🗽
{{אמוג'י|1F5FD}}

🗾
{{אמוג'י|1F5FE}}

⛲
{{אמוג'י|26F2}}

⛺
{{אמוג'י|26FA}}

🌁
{{אמוג'י|1F301}}

🌃
{{אמוג'י|1F303}}

🌄
{{אמוג'י|1F304}}

🌅
{{אמוג'י|1F305}}

🌆
{{אמוג'י|1F306}}

🌇
{{אמוג'י|1F307}}

🌉
{{אמוג'י|1F309}}

🌊
{{אמוג'י|1F30A}}

♨
{{אמוג'י|2668}}

🗿
{{אמוג'י|1F5FF}}

🌌
{{אמוג'י|1F30C}}

🎠
{{אמוג'י|1F3A0}}

🎡
{{אמוג'י|1F3A1}}

🎢
{{אמוג'י|1F3A2}}

💈
{{אמוג'י|1F488}}

🎪
{{אמוג'י|1F3AA}}

🎫
{{אמוג'י|1F3AB}}

🎭
{{אמוג'י|1F3AD}}

🎰
{{אמוג'י|1F3B0}}

🚂
{{אמוג'י|1F682}}

🚃
{{אמוג'י|1F683}}

🚄
{{אמוג'י|1F684}}

🚅
{{אמוג'י|1F685}}

🚆
{{אמוג'י|1F686}}

🚇
{{אמוג'י|1F687}}

🚈
{{אמוג'י|1F688}}

🚉
{{אמוג'י|1F689}}

🚊
{{אמוג'י|1F68A}}

🚝
{{אמוג'י|1F69D}}

🚞
{{אמוג'י|1F69E}}

🚋
{{אמוג'י|1F68B}}

🚌
{{אמוג'י|1F68C}}

🚍
{{אמוג'י|1F68D}}

🚎
{{אמוג'י|1F68E}}

🚏
{{אמוג'י|1F68F}}

🚐
{{אמוג'י|1F690}}

🚑
{{אמוג'י|1F691}}

🚒
{{אמוג'י|1F692}}

🚓
{{אמוג'י|1F693}}

🚔
{{אמוג'י|1F694}}

🚕
{{אמוג'י|1F695}}

🚖
{{אמוג'י|1F696}}

🚗
{{אמוג'י|1F697}}

🚘
{{אמוג'י|1F698}}

🚙
{{אמוג'י|1F699}}

🚚
{{אמוג'י|1F69A}}

🚛
{{אמוג'י|1F69B}}

🚜
{{אמוג'י|1F69C}}

🚲
{{אמוג'י|1F6B2}}

🚳
{{אמוג'י|1F6B3}}

🚴
{{אמוג'י|1F6B4}}

🚵
{{אמוג'י|1F6B5}}

⛽
{{אמוג'י|26FD}}

🚨
{{אמוג'י|1F6A8}}

⚓
{{אמוג'י|2693}}

⛵
{{אמוג'י|26F5}}

🚣
{{אמוג'י|1F6A3}}

🚤
{{אמוג'י|1F6A4}}

🚢
{{אמוג'י|1F6A2}}

✈
{{אמוג'י|2708}}

💺
{{אמוג'י|1F4BA}}

🚁
{{אמוג'י|1F681}}

🚟
{{אמוג'י|1F69F}}

🚠
{{אמוג'י|1F6A0}}

🚡
{{אמוג'י|1F6A1}}

🚀
{{אמוג'י|1F680}}

🏧
{{אמוג'י|1F3E7}}

🚮
{{אמוג'י|1F6AE}}

🚥
{{אמוג'י|1F6A5}}

🚦
{{אמוג'י|1F6A6}}

🐙
{{אמוג'י|1F419}}

🐚
{{אמוג'י|1F41A}}

🐌
{{אמוג'י|1F40C}}

🐛
{{אמוג'י|1F41B}}

🐜
{{אמוג'י|1F41C}}

🐝
{{אמוג'י|1F41D}}

🐞
{{אמוג'י|1F41E}}

💩
{{אמוג'י|1F4A9}}

👹
{{אמוג'י|1F479}}

👺
{{אמוג'י|1F47A}}

👻
{{אמוג'י|1F47B}}

👽
{{אמוג'י|1F47D}}

👾
{{אמוג'י|1F47E}}

💐
{{אמוג'י|1F490}}

🌸
{{אמוג'י|1F338}}

💮
{{אמוג'י|1F4AE}}

🌹
{{אמוג'י|1F339}}

🌺
{{אמוג'י|1F33A}}

🌻
{{אמוג'י|1F33B}}

🌼
{{אמוג'י|1F33C}}

🌷
{{אמוג'י|1F337}}

🌱
{{אמוג'י|1F331}}

🌲
{{אמוג'י|1F332}}

🌳
{{אמוג'י|1F333}}

🌴
{{אמוג'י|1F334}}

🌵
{{אמוג'י|1F335}}

🌾
{{אמוג'י|1F33E}}

🌿
{{אמוג'י|1F33F}}

🍀
{{אמוג'י|1F340}}

🍁
{{אמוג'י|1F341}}

🍂
{{אמוג'י|1F342}}

🍃
{{אמוג'י|1F343}}

🍇
{{אמוג'י|1F347}}

🍈
{{אמוג'י|1F348}}

🍉
{{אמוג'י|1F349}}

🍊
{{אמוג'י|1F34A}}

🍋
{{אמוג'י|1F34B}}

🍌
{{אמוג'י|1F34C}}

🍍
{{אמוג'י|1F34D}}

🍎
{{אמוג'י|1F34E}}

🍏
{{אמוג'י|1F34F}}

🍐
{{אמוג'י|1F350}}

🍑
{{אמוג'י|1F351}}

🍒
{{אמוג'י|1F352}}

🍓
{{אמוג'י|1F353}}

🍅
{{אמוג'י|1F345}}

🍆
{{אמוג'י|1F346}}

🌽
{{אמוג'י|1F33D}}

🍄
{{אמוג'י|1F344}}

🌰
{{אמוג'י|1F330}}

🍞
{{אמוג'י|1F35E}}

🍖
{{אמוג'י|1F356}}

🍗
{{אמוג'י|1F357}}

🍔
{{אמוג'י|1F354}}

🍟
{{אמוג'י|1F35F}}

🍕
{{אמוג'י|1F355}}

🍲
{{אמוג'י|1F372}}

🍱
{{אמוג'י|1F371}}

🍘
{{אמוג'י|1F358}}

🍙
{{אמוג'י|1F359}}

🍚
{{אמוג'י|1F35A}}

🍛
{{אמוג'י|1F35B}}

🍜
{{אמוג'י|1F35C}}

🍝
{{אמוג'י|1F35D}}

🍠
{{אמוג'י|1F360}}

🍢
{{אמוג'י|1F362}}

🍣
{{אמוג'י|1F363}}

🍤
{{אמוג'י|1F364}}

🍥
{{אמוג'י|1F365}}

🍡
{{אמוג'י|1F361}}

🍦
{{אמוג'י|1F366}}

🍧
{{אמוג'י|1F367}}

🍨
{{אמוג'י|1F368}}

🍩
{{אמוג'י|1F369}}

🍪
{{אמוג'י|1F36A}}

🎂
{{אמוג'י|1F382}}

🍰
{{אמוג'י|1F370}}

🍫
{{אמוג'י|1F36B}}

🍬
{{אמוג'י|1F36C}}

🍭
{{אמוג'י|1F36D}}

🍮
{{אמוג'י|1F36E}}

🍯
{{אמוג'י|1F36F}}

☕
{{אמוג'י|2615}}

🍵
{{אמוג'י|1F375}}

🍶
{{אמוג'י|1F376}}

🍷
{{אמוג'י|1F377}}

🍸
{{אמוג'י|1F378}}

🍹
{{אמוג'י|1F379}}

🍺
{{אמוג'י|1F37A}}

🍻
{{אמוג'י|1F37B}}

🍼
{{אמוג'י|1F37C}}

🍴
{{אמוג'י|1F374}}

🍳
{{אמוג'י|1F373}}

🌍
{{אמוג'י|1F30D}}

🌎
{{אמוג'י|1F30E}}

🌏
{{אמוג'י|1F30F}}

🌐
{{אמוג'י|1F310}}

🌋
{{אמוג'י|1F30B}}

🗻
{{אמוג'י|1F5FB}}

🏠
{{אמוג'י|1F3E0}}

🏡
{{אמוג'י|1F3E1}}

⛪
{{אמוג'י|26EA}}

🏢
{{אמוג'י|1F3E2}}

🏣
{{אמוג'י|1F3E3}}

🏤
{{אמוג'י|1F3E4}}

🏥
{{אמוג'י|1F3E5}}

🏦
{{אמוג'י|1F3E6}}

🏨
{{אמוג'י|1F3E8}}

🏩
{{אמוג'י|1F3E9}}

🏪
{{אמוג'י|1F3EA}}

🏫
{{אמוג'י|1F3EB}}

🏬
{{אמוג'י|1F3EC}}

🏭
{{אמוג'י|1F3ED}}

🏯
{{אמוג'י|1F3EF}}

🏰
{{אמוג'י|1F3F0}}

💒
{{אמוג'י|1F492}}

🗼
{{אמוג'י|1F5FC}}

🗽
{{אמוג'י|1F5FD}}

🗾
{{אמוג'י|1F5FE}}

⛲
{{אמוג'י|26F2}}

⛺
{{אמוג'י|26FA}}

🌁
{{אמוג'י|1F301}}

🌃
{{אמוג'י|1F303}}

🌄
{{אמוג'י|1F304}}

🌅
{{אמוג'י|1F305}}

🌆
{{אמוג'י|1F306}}

🌇
{{אמוג'י|1F307}}

🌉
{{אמוג'י|1F309}}

🌊
{{אמוג'י|1F30A}}

♨
{{אמוג'י|2668}}

🗿
{{אמוג'י|1F5FF}}

🌌
{{אמוג'י|1F30C}}

🎠
{{אמוג'י|1F3A0}}

🎡
{{אמוג'י|1F3A1}}

🎢
{{אמוג'י|1F3A2}}

💈
{{אמוג'י|1F488}}

🎪
{{אמוג'י|1F3AA}}

🎫
{{אמוג'י|1F3AB}}

🎭
{{אמוג'י|1F3AD}}

🎰
{{אמוג'י|1F3B0}}

🚂
{{אמוג'י|1F682}}

🚃
{{אמוג'י|1F683}}

🚄
{{אמוג'י|1F684}}

🚅
{{אמוג'י|1F685}}

🚆
{{אמוג'י|1F686}}

🚇
{{אמוג'י|1F687}}

🚈
{{אמוג'י|1F688}}

🚉
{{אמוג'י|1F689}}

🚊
{{אמוג'י|1F68A}}

🚝
{{אמוג'י|1F69D}}

🚞
{{אמוג'י|1F69E}}

🚋
{{אמוג'י|1F68B}}

🚌
{{אמוג'י|1F68C}}

🚍
{{אמוג'י|1F68D}}

🚎
{{אמוג'י|1F68E}}

🚏
{{אמוג'י|1F68F}}

🚐
{{אמוג'י|1F690}}

🚑
{{אמוג'י|1F691}}

🚒
{{אמוג'י|1F692}}

🚓
{{אמוג'י|1F693}}

🚔
{{אמוג'י|1F694}}

🚕
{{אמוג'י|1F695}}

🚖
{{אמוג'י|1F696}}

🚗
{{אמוג'י|1F697}}

🚘
{{אמוג'י|1F698}}

🚙
{{אמוג'י|1F699}}

🚚
{{אמוג'י|1F69A}}

🚛
{{אמוג'י|1F69B}}

🚜
{{אמוג'י|1F69C}}

🚲
{{אמוג'י|1F6B2}}

🚳
{{אמוג'י|1F6B3}}

🚴
{{אמוג'י|1F6B4}}

🚵
{{אמוג'י|1F6B5}}

⛽
{{אמוג'י|26FD}}

🚨
{{אמוג'י|1F6A8}}

⚓
{{אמוג'י|2693}}

⛵
{{אמוג'י|26F5}}

🚣
{{אמוג'י|1F6A3}}

🚤
{{אמוג'י|1F6A4}}

🚢
{{אמוג'י|1F6A2}}

✈
{{אמוג'י|2708}}

💺
{{אמוג'י|1F4BA}}

🚁
{{אמוג'י|1F681}}

🚟
{{אמוג'י|1F69F}}

🚠
{{אמוג'י|1F6A0}}

🚡
{{אמוג'י|1F6A1}}

🚀
{{אמוג'י|1F680}}

🏧
{{אמוג'י|1F3E7}}

🚮
{{אמוג'י|1F6AE}}

🚥
{{אמוג'י|1F6A5}}

🚦
{{אמוג'י|1F6A6}}

🚧
{{אמוג'י|1F6A7}}

🚫
{{אמוג'י|1F6AB}}

🚭
{{אמוג'י|1F6AD}}

🚯
{{אמוג'י|1F6AF}}

🚰
{{אמוג'י|1F6B0}}

🚱
{{אמוג'י|1F6B1}}

🚷
{{אמוג'י|1F6B7}}

🚸
{{אמוג'י|1F6B8}}

♿
{{אמוג'י|267F}}

🚹
{{אמוג'י|1F6B9}}

🚺
{{אמוג'י|1F6BA}}

🚻
{{אמוג'י|1F6BB}}

🚼
{{אמוג'י|1F6BC}}

🚾
{{אמוג'י|1F6BE}}

🛂
{{אמוג'י|1F6C2}}

🛃
{{אמוג'י|1F6C3}}

🛄
{{אמוג'י|1F6C4}}

🛅
{{אמוג'י|1F6C5}}

⚠
{{אמוג'י|26A0}}

⛔
{{אמוג'י|26D4}}

🚪
{{אמוג'י|1F6AA}}

🚽
{{אמוג'י|1F6BD}}

🚿
{{אמוג'י|1F6BF}}

🛀
{{אמוג'י|1F6C0}}

🛁
{{אמוג'י|1F6C1}}

⌛
{{אמוג'י|231B}}

⏳
{{אמוג'י|23F3}}

⌚
{{אמוג'י|231A}}

⏰
{{אמוג'י|23F0}}

🕛
{{אמוג'י|1F55B}}

🕧
{{אמוג'י|1F567}}

🕐
{{אמוג'י|1F550}}

🕜
{{אמוג'י|1F55C}}

🕑
{{אמוג'י|1F551}}

🕝
{{אמוג'י|1F55D}}

🕒
{{אמוג'י|1F552}}

🕞
{{אמוג'י|1F55E}}

🕓
{{אמוג'י|1F553}}

🕟
{{אמוג'י|1F55F}}

🕔
{{אמוג'י|1F554}}

🕠
{{אמוג'י|1F560}}

🕕
{{אמוג'י|1F555}}

🕡
{{אמוג'י|1F561}}

🕖
{{אמוג'י|1F556}}

🕢
{{אמוג'י|1F562}}

🕗
{{אמוג'י|1F557}}

🕣
{{אמוג'י|1F563}}

🕘
{{אמוג'י|1F558}}

🕤
{{אמוג'י|1F564}}

🕙
{{אמוג'י|1F559}}

🕥
{{אמוג'י|1F565}}

🕚
{{אמוג'י|1F55A}}

🕦
{{אמוג'י|1F566}}

♈
{{אמוג'י|2648}}

♉
{{אמוג'י|2649}}

♊
{{אמוג'י|264A}}

♋
{{אמוג'י|264B}}

♌
{{אמוג'י|264C}}

♍
{{אמוג'י|264D}}

♎
{{אמוג'י|264E}}

♏
{{אמוג'י|264F}}

♐
{{אמוג'י|2650}}

♑
{{אמוג'י|2651}}

♒
{{אמוג'י|2652}}

♓
{{אמוג'י|2653}}

⛎
{{אמוג'י|26CE}}

🌑
{{אמוג'י|1F311}}

🌒
{{אמוג'י|1F312}}

🌓
{{אמוג'י|1F313}}

🌔
{{אמוג'י|1F314}}

🌕
{{אמוג'י|1F315}}

🌖
{{אמוג'י|1F316}}

🌗
{{אמוג'י|1F317}}

🌘
{{אמוג'י|1F318}}

🌙
{{אמוג'י|1F319}}

🌚
{{אמוג'י|1F31A}}

🌛
{{אמוג'י|1F31B}}

🌜
{{אמוג'י|1F31C}}

☀
{{אמוג'י|2600}}

🌝
{{אמוג'י|1F31D}}

🌞
{{אמוג'י|1F31E}}

☁
{{אמוג'י|2601}}

⛅
{{אמוג'י|26C5}}

🌀
{{אמוג'י|1F300}}

🌈
{{אמוג'י|1F308}}

🌂
{{אמוג'י|1F302}}

☔
{{אמוג'י|2614}}

❄
{{אמוג'י|2744}}

⛄
{{אמוג'י|26C4}}

🌟
{{אמוג'י|1F31F}}

🌠
{{אמוג'י|1F320}}

🎲
{{אמוג'י|1F3B2}}

♠
{{אמוג'י|2660}}

♥
{{אמוג'י|2665}}

♦
{{אמוג'י|2666}}

♣
{{אמוג'י|2663}}

🃏
{{אמוג'י|1F0CF}}

🀄
{{אמוג'י|1F004}}

🎮
{{אמוג'י|1F3AE}}

⚽
{{אמוג'י|26BD}}

⚾
{{אמוג'י|26BE}}

🏀
{{אמוג'י|1F3C0}}

🏈
{{אמוג'י|1F3C8}}

🏉
{{אמוג'י|1F3C9}}

🎾
{{אמוג'י|1F3BE}}

🎱
{{אמוג'י|1F3B1}}

🎳
{{אמוג'י|1F3B3}}

⛳
{{אמוג'י|26F3}}

🎣
{{אמוג'י|1F3A3}}

🎽
{{אמוג'י|1F3BD}}

🎿
{{אמוג'י|1F3BF}}

🏂
{{אמוג'י|1F3C2}}

🏄
{{אמוג'י|1F3C4}}

🏇
{{אמוג'י|1F3C7}}

🏊
{{אמוג'י|1F3CA}}

🏆
{{אמוג'י|1F3C6}}

🔇
{{אמוג'י|1F507}}

🔈
{{אמוג'י|1F508}}

🔉
{{אמוג'י|1F509}}

🔊
{{אמוג'י|1F50A}}

📢
{{אמוג'י|1F4E2}}

📣
{{אמוג'י|1F4E3}}

📯
{{אמוג'י|1F4EF}}

🔔
{{אמוג'י|1F514}}

🔕
{{אמוג'י|1F515}}

🔀
{{אמוג'י|1F500}}

🔁
{{אמוג'י|1F501}}

🔂
{{אמוג'י|1F502}}

▶
{{אמוג'י|25B6}}

⏩
{{אמוג'י|23E9}}

◀
{{אמוג'י|25C0}}

⏪
{{אמוג'י|23EA}}

🔼
{{אמוג'י|1F53C}}

⏫
{{אמוג'י|23EB}}

🔽
{{אמוג'י|1F53D}}

⏬
{{אמוג'י|23EC}}

🎼
{{אמוג'י|1F3BC}}

🎵
{{אמוג'י|1F3B5}}

🎶
{{אמוג'י|1F3B6}}

🎤
{{אמוג'י|1F3A4}}

🎧
{{אמוג'י|1F3A7}}

🎷
{{אמוג'י|1F3B7}}

🎸
{{אמוג'י|1F3B8}}

🎹
{{אמוג'י|1F3B9}}

🎺
{{אמוג'י|1F3BA}}

🎻
{{אמוג'י|1F3BB}}

📻
{{אמוג'י|1F4FB}}

📱
{{אמוג'י|1F4F1}}

📳
{{אמוג'י|1F4F3}}

📴
{{אמוג'י|1F4F4}}

📲
{{אמוג'י|1F4F2}}

📵
{{אמוג'י|1F4F5}}

☎
{{אמוג'י|260E}}

📞
{{אמוג'י|1F4DE}}

🔟
{{אמוג'י|1F51F}}

📶
{{אמוג'י|1F4F6}}

📟
{{אמוג'י|1F4DF}}

📠
{{אמוג'י|1F4E0}}

🎥
{{אמוג'י|1F3A5}}

🎦
{{אמוג'י|1F3A6}}

🎬
{{אמוג'י|1F3AC}}

📺
{{אמוג'י|1F4FA}}

📷
{{אמוג'י|1F4F7}}

📹
{{אמוג'י|1F4F9}}

📼
{{אמוג'י|1F4FC}}

🔅
{{אמוג'י|1F505}}

🔆
{{אמוג'י|1F506}}

🔍
{{אמוג'י|1F50D}}

🔎
{{אמוג'י|1F50E}}

🔬
{{אמוג'י|1F52C}}

🔭
{{אמוג'י|1F52D}}

🔥
{{אמוג'י|1F525}}

💡
{{אמוג'י|1F4A1}}

🔦
{{אמוג'י|1F526}}

🏮
{{אמוג'י|1F3EE}}

🎃
{{אמוג'י|1F383}}

🎄
{{אמוג'י|1F384}}

🎆
{{אמוג'י|1F386}}

🎇
{{אמוג'י|1F387}}

✨
{{אמוג'י|2728}}

🎈
{{אמוג'י|1F388}}

🎉
{{אמוג'י|1F389}}

🎊
{{אמוג'י|1F38A}}

🎋
{{אמוג'י|1F38B}}

🎌
{{אמוג'י|1F38C}}

🎍
{{אמוג'י|1F38D}}

🎎
{{אמוג'י|1F38E}}

🎏
{{אמוג'י|1F38F}}

🎐
{{אמוג'י|1F390}}

🎑
{{אמוג'י|1F391}}

🎓
{{אמוג'י|1F393}}

🎨
{{אמוג'י|1F3A8}}

🎯
{{אמוג'י|1F3AF}}

🎴
{{אמוג'י|1F3B4}}

🎀
{{אמוג'י|1F380}}

🎁
{{אמוג'י|1F381}}

📔
{{אמוג'י|1F4D4}}

📕
{{אמוג'י|1F4D5}}

📖
{{אמוג'י|1F4D6}}

📗
{{אמוג'י|1F4D7}}

📘
{{אמוג'י|1F4D8}}

📙
{{אמוג'י|1F4D9}}

📚
{{אמוג'י|1F4DA}}

📓
{{אמוג'י|1F4D3}}

📒
{{אמוג'י|1F4D2}}

📃
{{אמוג'י|1F4C3}}

📜
{{אמוג'י|1F4DC}}

📄
{{אמוג'י|1F4C4}}

📰
{{אמוג'י|1F4F0}}

📑
{{אמוג'י|1F4D1}}

🔖
{{אמוג'י|1F516}}

💰
{{אמוג'י|1F4B0}}

💴
{{אמוג'י|1F4B4}}

💵
{{אמוג'י|1F4B5}}

💶
{{אמוג'י|1F4B6}}

💷
{{אמוג'י|1F4B7}}

💸
{{אמוג'י|1F4B8}}

💱
{{אמוג'י|1F4B1}}

💲
{{אמוג'י|1F4B2}}

💳
{{אמוג'י|1F4B3}}

💹
{{אמוג'י|1F4B9}}

✉
{{אמוג'י|2709}}

📧
{{אמוג'י|1F4E7}}

📨
{{אמוג'י|1F4E8}}

📩
{{אמוג'י|1F4E9}}

📤
{{אמוג'י|1F4E4}}

📥
{{אמוג'י|1F4E5}}

📦
{{אמוג'י|1F4E6}}

📫
{{אמוג'י|1F4EB}}

📪
{{אמוג'י|1F4EA}}

📬
{{אמוג'י|1F4EC}}

📭
{{אמוג'י|1F4ED}}

📮
{{אמוג'י|1F4EE}}

✏
{{אמוג'י|270F}}

✒
{{אמוג'י|2712}}

📝
{{אמוג'י|1F4DD}}

💻
{{אמוג'י|1F4BB}}

💽
{{אמוג'י|1F4BD}}

💾
{{אמוג'י|1F4BE}}

💿
{{אמוג'י|1F4BF}}

📀
{{אמוג'י|1F4C0}}

💼
{{אמוג'י|1F4BC}}

📁
{{אמוג'י|1F4C1}}

📂
{{אמוג'י|1F4C2}}

📅
{{אמוג'י|1F4C5}}

📆
{{אמוג'י|1F4C6}}

📇
{{אמוג'י|1F4C7}}

📈
{{אמוג'י|1F4C8}}

📉
{{אמוג'י|1F4C9}}

📊
{{אמוג'י|1F4CA}}

📋
{{אמוג'י|1F4CB}}

📌
{{אמוג'י|1F4CC}}

📍
{{אמוג'י|1F4CD}}

📎
{{אמוג'י|1F4CE}}

📏
{{אמוג'י|1F4CF}}

📐
{{אמוג'י|1F4D0}}

📛
{{אמוג'י|1F4DB}}

✂
{{אמוג'י|2702}}

🔒
{{אמוג'י|1F512}}

🔓
{{אמוג'י|1F513}}

🔏
{{אמוג'י|1F50F}}

🔐
{{אמוג'י|1F510}}

🔑
{{אמוג'י|1F511}}

🔨
{{אמוג'י|1F528}}

🔧
{{אמוג'י|1F527}}

🔩
{{אמוג'י|1F529}}

💉
{{אמוג'י|1F489}}

🔪
{{אמוג'י|1F52A}}

🔫
{{אמוג'י|1F52B}}

🎒
{{אמוג'י|1F392}}

🔋
{{אמוג'י|1F50B}}

🔌
{{אמוג'י|1F50C}}

🔗
{{אמוג'י|1F517}}

🚬
{{אמוג'י|1F6AC}}

💄
{{אמוג'י|1F484}}

💍
{{אמוג'י|1F48D}}

💎
{{אמוג'י|1F48E}}

🔮
{{אמוג'י|1F52E}}

🔯
{{אמוג'י|1F52F}}

🔱
{{אמוג'י|1F531}}

💊
{{אמוג'י|1F48A}}

🔰
{{אמוג'י|1F530}}

💯
{{אמוג'י|1F4AF}}

📡
{{אמוג'י|1F4E1}}

🏁
{{אמוג'י|1F3C1}}

🚩
{{אמוג'י|1F6A9}}

⬆
{{אמוג'י|2B06}}

↗
{{אמוג'י|2197}}

➡
{{אמוג'י|27A1}}

↘
{{אמוג'י|2198}}

⬇
{{אמוג'י|2B07}}

↙
{{אמוג'י|2199}}

⬅
{{אמוג'י|2B05}}

↖
{{אמוג'י|2196}}

↕
{{אמוג'י|2195}}

↔
{{אמוג'י|2194}}

↩
{{אמוג'י|21A9}}

↪
{{אמוג'י|21AA}}

⤴
{{אמוג'י|2934}}

⤵
{{אמוג'י|2935}}

🔃
{{אמוג'י|1F503}}

🔄
{{אמוג'י|1F504}}

🔙
{{אמוג'י|1F519}}

🔚
{{אמוג'י|1F51A}}

🔛
{{אמוג'י|1F51B}}

🔜
{{אמוג'י|1F51C}}

🔝
{{אמוג'י|1F51D}}

♻
{{אמוג'י|267B}}

⚡
{{אמוג'י|26A1}}

⭐
{{אמוג'י|2B50}}

⭕
{{אמוג'י|2B55}}

✅
{{אמוג'י|2705}}

☑
{{אמוג'י|2611}}

✔
{{אמוג'י|2714}}

✖
{{אמוג'י|2716}}

❌
{{אמוג'י|274C}}

❎
{{אמוג'י|274E}}

➕
{{אמוג'י|2795}}

➖
{{אמוג'י|2796}}

➗
{{אמוג'י|2797}}

➰
{{אמוג'י|27B0}}

➿
{{אמוג'י|27BF}}

〽
{{אמוג'י|303D}}

✳
{{אמוג'י|2733}}

✴
{{אמוג'י|2734}}

❇
{{אמוג'י|2747}}

▪
{{אמוג'י|25AA}}

▫
{{אמוג'י|25AB}}

◻
{{אמוג'י|25FB}}

◼
{{אמוג'י|25FC}}

◽
{{אמוג'י|25FD}}

◾
{{אמוג'י|25FE}}

⬛
{{אמוג'י|2B1B}}

⬜
{{אמוג'י|2B1C}}

🔶
{{אמוג'י|1F536}}

🔷
{{אמוג'י|1F537}}

🔸
{{אמוג'י|1F538}}

🔹
{{אמוג'י|1F539}}

🔺
{{אמוג'י|1F53A}}

🔻
{{אמוג'י|1F53B}}

💠
{{אמוג'י|1F4A0}}

🔘
{{אמוג'י|1F518}}

🔲
{{אמוג'י|1F532}}

🔳
{{אמוג'י|1F533}}

⚪
{{אמוג'י|26AA}}

⚫
{{אמוג'י|26AB}}

🔴
{{אמוג'י|1F534}}

🔵
{{אמוג'י|1F535}}

‼
{{אמוג'י|203C}}

⁉
{{אמוג'י|2049}}

❓
{{אמוג'י|2753}}

❔
{{אמוג'י|2754}}

❕
{{אמוג'י|2755}}

❗
{{אמוג'י|2757}}

〰
{{אמוג'י|3030}}

🔞
{{אמוג'י|1F51E}}

©
{{אמוג'י|00A9}}

®
{{אמוג'י|00AE}}

🔠
{{אמוג'י|1F520}}

🔡
{{אמוג'י|1F521}}

🔢
{{אמוג'י|1F522}}

🔣
{{אמוג'י|1F523}}

🔤
{{אמוג'י|1F524}}

🅰
{{אמוג'י|1F170}}

🆎
{{אמוג'י|1F18E}}

🅱
{{אמוג'י|1F171}}

🆑
{{אמוג'י|1F191}}

🆒
{{אמוג'י|1F192}}

🆓
{{אמוג'י|1F193}}

ℹ
{{אמוג'י|2139}}

🆔
{{אמוג'י|1F194}}

Ⓜ
{{אמוג'י|24C2}}

🆕
{{אמוג'י|1F195}}

🆖
{{אמוג'י|1F196}}

🅾
{{אמוג'י|1F17E}}

🆗
{{אמוג'י|1F197}}

🅿
{{אמוג'י|1F17F}}

🆘
{{אמוג'י|1F198}}

™
{{אמוג'י|2122}}

🆙
{{אמוג'י|1F199}}

🆚
{{אמוג'י|1F19A}}

🈁
{{אמוג'י|1F201}}

🈂
{{אמוג'י|1F202}}

🈹
{{אמוג'י|1F239}}

🉑
{{אמוג'י|1F251}}

🈴
{{אמוג'י|1F234}}

🈺
{{אמוג'י|1F23A}}

🉐
{{אמוג'י|1F250}}

🈯
{{אמוג'י|1F22F}}

🈷
{{אמוג'י|1F237}}

🈶
{{אמוג'י|1F236}}

🈵
{{אמוג'י|1F235}}

🈚
{{אמוג'י|1F21A}}

🈸
{{אמוג'י|1F238}}

㊗
{{אמוג'י|3297}}

🈲
{{אמוג'י|1F232}}

㊙
{{אמוג'י|3299}}

🈳
{{אמוג'י|1F233}}

סגנונות : |סגנון=one |סגנון=noto |סגנון=טוויטר |סגנון=fx |סגנון=none גדלים: |גודל=16 |גודל=24 |גודל=36
ראו גם : {{אמוג'י}} ורשימת אמוג'ים בוויקישיתוף